Khóa Học Cơ Bản

Lập Trình Django Framework

Giới thiệu Django là một framework rất nổi tiếng của Python dùng trong việc xây dựng các hệ thống thương mại lớn. Framework này được yêu cầu bởi nhiều nhà tuyển dụng hàng đầu trong công việc và đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực lập trình…

Lập Trình Hybrid Mobile Apps với React Native

Giới thiệu React Native là một framework ứng dụng di động mã nguồn mở, được phát triển bởi Facebook cho phép các lập trình viên xây dựng các ứng dụng native mà chỉ sử dụng. React native cho phép xây dựng các ứng dụng trên android và ios chỉ với…

Lập Trình Mobile Apps Với Android

Giới thiệu Hệ điều hành Android hiện nay đang là hệ điều hành số một thế giới chiếm tới hơn 85% thị phần di động toàn cầu. Đây là hệ điều hành có mã nguồn do chính Google phát hành, do đó cho đến nay chúng đã cho phép các…

Lập Trình Web MERN Full Stack

Giới thiệu MERN được viết tắt của bốn nền tảng công nghệ mới và mạnh mẽ nhất hiện nay, đó là MongoDB, Express, ReactJS và NodeJS. MERN stack bao trọn trên nền tảng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng web có hiệu năng rất cao, xử lý đa tác…

Lập Trình Web MEAN Full Stack

Giới thiệu MEAN được viết tắt của bốn nền tảng công nghệ mới và mạnh mẽ nhất hiện nay, đó là MongoDB, Express, Angular và NodeJS. MEAN stack bao trọn trên nền tảng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng web có hiệu năng rất cao, xử lý đa tác…

Lập Trình Laravel Framework

Giới thiệu Laravel là một framework rất nổi tiếng của PHP dùng trong việc xây dựng các hệ thống thương mại lớn. Framework này được yêu cầu bởi nhiều nhà tuyển dụng hàng đầu trong công việc và đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực lập trình…

Lập Trình ASP.NET Core MVC Framework

Giới thiệu ASP.NET Core MVC là một framework rất nổi tiếng của C# dùng trong việc xây dựng các hệ thống thương mại lớn. Framework này được yêu cầu bởi nhiều nhà tuyển dụng hàng đầu trong công việc và đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực…

Lập Trình Spring MVC Framework

Giới thiệu Spring MVC là một framework rất nổi tiếng của Java dùng trong việc xây dựng các hệ thống thương mại lớn. Framework này được yêu cầu bởi nhiều nhà tuyển dụng hàng đầu trong công việc và đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực lập…