Hình đại diện của người dùng

Giảng Viên Phan Hữu Trí

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin tại trường đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM, thầy đã tham gia làm việc nhiều vị trí khác nhau tại các công ty phần mềm lớn tại Tp.HCM. Hơn 11 năm giảng dạy tại nhiều trường Đại Học, Cao Đẳng và các Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên tại Tp.HCM. Nhận thấy rằng kiến thức từ các dự án thật tế là điều vô cùng quan trọng cho các bạn sinh viên khi tốt nghiệp ra trường có thể dễ dàng làm quen với môi trường làm việc thật tế. Với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân từ các dự án thật tế cho các bạn sinh viên thầy đã thành lập Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế PHT. Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế PHT là nơi đào tạo theo phương pháp lấy kiến thức thật tiễn làm trung tâm cho bài học, các bài học sẽ được xây dựng từ những kinh nghiệm thật tế vì thế các bạn sẽ dễ dàng nắm bắt và thích nghi công việc sau khi hoàn thành các khóa học.

8 khóa học
0 Sinh viên